Hana Zudová

7. ledna 1960, Jihlava

Od svých 7 let navštěvovala taneční obor Lidové školy umění v Jihlavě pod vedením Heleny Navrátilové a Miloše Šimsy a to až do svých 20 let. Těmto svým učitelům vděčí za všestranný a systematický základ a celoživotní lásku k tanci. Kromě tance se věnovala také hře na klavír, recitaci, pěveckému sboru a sportu. Po maturitě v roce 1979 nastoupila jako učitelka tanečního oboru na Lidové škole umění v Telči a v letech 1980-1985 absolvovala studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor teorie kultury. Po ukončení studií jí bylo nabídnuto místo pedagoga tance na Lidové škole umění v Jihlavě, kde působí dosud.

Její pedagogickou činnost významně ovlivnilo v osmdesátých letech setkání s Evou Blažíčkovou a jejím prostřednictvím s duncanovským směrem v taneční výchově dětí. Podobně významnými setkáními byly pro Hanu Zudovou v devadesátých letech semináře lidového a historického tance Františka Bonuše, jeho dcery Živany a manželů Rejškových, semináře kontaktní improvizace Anky Sedlačkové, semináře historických tanců Evy Kröschlové a semináře manželů Kozánkových. V roce 1994 založila Hana Zudová soubor renesančních tanců L´EREDITA.

Se svými žáky vytvořila Hana Zudová za dobu 37 let svého působení na jihlavské základní umělecké škole na 200 choreografií, z nich řada získala v přehlídkách dětských skupin scénického tance a v soutěžních přehlídkách tanečních oborů základních uměleckých škol nejvyšší ocenění.

 

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2004–2008, str. 103.